VOORWAARDEN

Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling evenals de behandeling van andere patiënten vragen wij u het onderstaande in acht te nemen.

Aanmelding

U kunt zich bij ENFysio aanmelden voor reguliere (sport)fysiotherapie behandelingen. Dit kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Uw huisarts wordt standaard over uw aanmelding bij onze praktijk geïnformeerd. Bij uw aanmelding wordt uw verzekeringsgegevens gecheckt via een online check bij de verzekeraar.

Legitimatie

Bij uw aanmelding zal er om uw legitimatie gevraagd worden  i.v.m. de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Vanaf 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht. Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Om de juistheid van de persoonsgegevens en het BSN te verzekeren is identificatie nodig. Op een identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) staan de juiste persoonsgegevens en het BSN.

Vergoeding fysiotherapie

De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. U kunt daarbij geassisteerd worden. Indien het een en ander u niet geheel duidelijk is, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

De betaling aan ENFysio geschiedt meestal rechtstreeks door de verzekeraar. Daar hebt u dus geen omkijken naar. Mocht u een deel van de behandelingen niet vergoed krijgen, ontvangt u een factuur van ENFysio.

Behandelafspraken maken en wijzigen

Afspraken kunnen telefonisch, per email  of ter plaatse worden gemaakt. Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Overname

Tijdens vakantiedagen zal ENFysio ervoor zorgen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld. ENFysio zal u hierover tijdig informeren.

Dossier en rapportage

Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Tussentijds en/of aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling

Uw fysiotherapeut  staat ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeut wordt er getracht het vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop  met u wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor de bovengenoemde beroepsvereniging inschakelen.

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten, bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee wordt geprobeerd  de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • zwelling van gewrichten
 • krachtsvermindering
 • Stabiliteitsvermindering
 • bewegingsbeperking
 • stijfheid
 • problemen met bewegen
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

SPORTFYSIOTHERAPIE

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport (als professional of amateur) of wil gaan sporten. ENFysio is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van sportblessures waarbij een snelle en verantwoorde terugkeer in uw sport het doel is. De aanwezigheid van specialistische kennis en een  uitgebreide analyse van uw hulpvraag en klachten leidt tot uw individueel behandel- en preventieplan.

ENFysio is expert op het gebied van (sportgerelateerde) enkel-,knie-, heup-, rug- en schouderklachten. Daarbij is een netwerk van sportartsen, orthopeden, podologen, bewegingswetenschappers en diëtisten van groot belang om concrete diagnose te kunnen stellen. U bent bij ENFysio aan het goede adres voor de behandeling van:

 • (sportgerelateerde) enkelklachten: enkelverzwikking of achillespeesruptuur.
 • (sportgerelateerde) knieklachten: knieverzwikking, voorste kruisband revalidatie, meniscus operatie, patellofemorale knieklachten.
 • (sportgerelateerde) schouderklachten: subacromiaal schouderpijn, schouderinstabiliteit, spierpeesontstekingen.
 • Spier- en peesklachten: achillespees-, kniepees- en liesklachten
 • Lage rugklachten: aspecifieke rugpijn, hernia-operatie.